Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Aktuelle arrangementer

Kirkegårdsmiljøer i Nationalpark Skjoldungernes Land: Gershøj kirkegård

27. september 2020 kl. 14:00 til 16:00 - Indgangen til Gershøj Kirke

Ikke blot den oprindelige kirkegård, men også de mange kirkehistoriske levn i kirkegårdens nærhed gennemgås, herunder Sct. Laurentius' Kilde.

80 kr.

Læs mere

Kirkegårdsmiljøer i Nationalpark Skjoldungernes Land: Tre ture i efteråret

Tilmeldingsfrist overskredet 27. september 2020 til 9. november 2020 - Nationalparksekretariatet eller indgangen til de kirker, der besøges

Landets kirkegårde fortæller om, hvordan vi har indrettet vores syn på det sidste hvilested. Arkitektur og landskab tages også op på turene. Der sluttes med gravkulturen i Roskilde Domkirke. 3 ture for 200 kr. Spar 70 kr.

200 kr.

Læs mere

Kirkegårdsmiljøer i Nationalpark Skjoldungernes Land: Osted kirkegårds historie

11. oktober 2020 kl. 14:00 til 16:00 - Indgangen til Osted kirke

Osted kirke og sogn har haft stor folkelig betydning siden 1860erne, med mange foreninger og lokal indflydelse på f.eks. folkemøderne i Herthadalen. Det præger også kirkegården.

80 kr.

Læs mere

Kirkegårdsmiljøer i Nationalpark Skjoldungernes Land: Roskilde Domkirke - kongernes gravplads

1. november 2020 kl. 14:00 til 15:30 - Roskilde Domkirke, Indgangen

Roskilde Domkirke er den eneste kirke i Danmark som fortsat benyttes som gravplads. Vi besøger en række af de næsten 40 kongelige grave og kapeller. Turen starter udenfor indgangen til Roskilde Domkirke.

110 kr.

Læs mere

Martin A. Hansen i Skjoldungernes landskab

7. november 2020 til 8. maj 2021 - Kulturhuset, Domus Felix

To lørdage i det næste år med foredrag og ekskursioner om arven fra Martin A. Hansen i Lejreegnens landskab, samt om digterens natur- og landskabsforståelse.

300 kr.

Læs mere

Martin A. Hansen og landskabet omkring Allerslev og Lejre

7. november 2020 kl. 10:00 til 16:00 - Kulturhuset, Domus Felix

Foredraget behandler Martin A. Hansens indgående studier af landskabet på lejre-egnen, hvor han boede fra 1950 til sin død i 1955. Det fik lokalbefolkningen stor glæde af.

175 kr.

Læs mere

Hesteofringen før og efter - heldagstur om begivenheden

30. januar 2021 kl. 10:00 til 16:15 - Foran Roskilde Museum

Hesteofringen før og efter - heldagstur om begivenheden. Fra Roskilde Museum køres til marken for hesteofringen ved Kirke Hyllinge i 1970. Derfra til frokost og kaffe på Gershøj kro. 2 forelæsninger af Birgitte Anderberg afholdes under turen.

450 kr.

Læs mere

Traditionel dans og musik på Roskilde/Lejreegnen fra 1700-tallet til nutiden: To foredrag samt en ekskursion

22. februar 2021 til 22. marts 2021 - Foredragssalen, Roskilde Bibliotek

Musikarkæologisk udgravning og undersøgelse af melodier og- danse fra nationalparkens landskab. Hvilke typer melodier og danse har man brugt på Roskilde/Lejre-egnen fra 1700-tallet og op mod nutiden?

350 kr.

Læs mere

Traditionel dans og musik på Roskilde/Lejre-egnen fra 1700-tallet til nutiden: 800 melodier, 80 danse og 8 spillemænd fra Roskilde/Lejre egnen

22. februar 2021 kl. 19:15 til 21:00 - Foredragssalen, Roskilde Bibliotek

Poul Bjerager fortæller om de mange melodier og danse han har samlet ind til Bind 1 af sit 2-bindsværk om Lejre- og Roskilde-egnens traditionsmusik og dans - der forventes udkommet inden forelæsningen.

100 kr.

Læs mere

Traditionel dans og musik på Roskilde/Lejreegnen fra 1700-tallet til idag: Musikarkæologiske metoder - en folkemusikalsk rejse gennem tid og landskab

8. marts 2021 kl. 19:15 til 21:00 - Foredragssalen, Roskilde Bibliotek

Musikarkæologiske metoder - en folkemusikalsk rejse gennem tid og landskab. Hvad sker der med musikken og dansen, når den går fra det levende til arkivarisk form? Hvordan kan musikken, dansen og det sociale liv i historien fanges ind i dag?

100 kr.

Læs mere

Sct. Hans områdets historie, natur og fremtid: Seks foredrag

17. marts 2021 til 28. april 2021 - Festsalen, Kurhuset, Sankt Hans

Beskrivelse og program for serien Sct. Hans områdets historie, natur og fremtid.. Her kan du tilmelde dig alle seks foredrag for 450 kr. i alt, og dermed spare 150 kr. Eller du kan tilmelde dig de enkelte foredrag for 100 kr. (klik på titlerne).

450 kr.

Læs mere

Sct. Hans områdets historie, natur og fremtid: Byen i byen. Sct. Hans i Roskilde 1816-1940

17. marts 2021 kl. 19:15 til 21:00 - Festsalen, Kurhuset, Sankt Hans

Sct. Hans Hospitals udvikling frem til 1940 vil blive beskrevet, med vægt på den store vækst i 1900-tallet. Den historiske udvikling i det liv, der formede sig for patienterne før og efter flytningen til Roskilde, vil blive taget op

100 kr.

Læs mere

Sct. Hans områdets historie, natur og fremtid: Livet på anstalten i forrige århundrede

24. marts 2021 kl. 18:00 til 21:00 - Indgangen til Kurhuset, Sct. Hans

Vi mødes ved indgangen til museet kl. 18. Derfra vandrer vi forbi kirkegården til Gartneriet, hvor livet på anstalten i forrige århundrede vil blive beskrevet. Den seneste udvikling af psykiatrien vil også blive taget op.

100 kr.

Læs mere

Genforeningen, påskekrisen og folkenes selvbestemmelsesret: To foredrag og en diskussion

29. marts 2021 kl. 16:00 til 21:00 - Store Auditorium, Bygning 01, Roskilde Universitet

Beskrivelse og program for serien Genforeningen, påskekrisen og folkenes selvbestemmelsesret. Her kan du tilmelde dig hele arrangementet, incl. en let anretning, for 170 kr.

170 kr.

Læs mere

Sct. Hans områdets historie, natur og fremtid: "Først og fremmest et menneske..." Om stigma før og nu, og retspsykiatritrisk kompleksitet på Sct. Hans

7. april 2021 kl. 19:15 til 21:00 - Festsalen, Kurhuset, Sankt Hans

Retspsykiatrien spiller en stadigt stigende rolle på det moderne Sct. Hans. Igennem de sidste 30 år har der været en massiv vækst i antallet af mennesker, der idømmes psykiatriske særforanstaltninger. Ny forskning på området gennemgås.

100 kr.

Læs mere

Forårets komme i nationalpark Skjoldungernes land: 6 foredrag + tilhørende ture

13. april 2021 til 18. maj 2021 - Mødesalen, Sekretariatet for Nationalpark Skjoldungernes Land

Spejdere, botanikere, lystfiskere, jægere, ornitologer og medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening ser forårets komme på forskellig måde. Seks forskellige organiserede naturelskere fortæller om foråret og invitere på ture. 450 kr. Spar 50 kr.

450 kr.

Læs mere

Forårets komme i Skjoldungernes Land for spejderne

13. april 2021 kl. 19:15 til 21:00 - Mødesalen, Sekretariatet for Nationalpark Skjoldungernes Land

Forårets komme i Skjoldungernes Land for spejderne. Spejderne er flittige bruger af naturen i Nationalpark Skjoldungernes land. Det gælder både det grønne og det blå. Efter arrangementet inviteres til buviak-overnatning på Selsø Slot i maj måned.

100 kr.

Læs mere

Sct. Hans områdets historie, natur og fremtid: Livet i omgivelserne. Hospitalets selvforsyning og gartnerhuset

14. april 2021 kl. 19:15 til 21:00 - Festsalen, Kurhuset, Sankt Hans

Selvforsyningen fra marker og gartneri på Sct. Hans blev ledet fra gartnerhuset fra 1815, der også har en vigtig arkitektonisk historie, som et af vore ældste eksempler på bæredygtigt byggeri. Det kan få mange nye funktioner i fremtiden.

100 kr.

Læs mere

Forårets komme i Nationalpark Skjoldungernes land: Forårets komme i skjoldungernes Land for botanikerne

20. april 2021 kl. 19:15 til 21:00 - Mødesalen, Sekretariatet for Nationalpark Skjoldungernes Land

Nationalparkens skove, enge, kyster og skrænter har en rig flora, som allerede kigger frem i løbet af marts. Claus Helweg Ovesen fortæller om forårets komme for planterne, og inviterer til "De vilde blomsters dag" søndag d. 20. juni i Boserup skov.

100 kr.

Læs mere

Sct. Hans områdets historie, natur og fremtid: Sct. Hans området: En naturperle for raske og syge mennesker

21. april 2021 kl. 19:15 til 21:00 - Festsalen, Kurhuset, Sankt Hans

Sct. Hans er bevidst lagt i et smukt og varierende naturområde, der med psykofamakaens udvikling er blevet åbnet stadigt mere op for lokalbefolkningen. De store værdier gennemgås. Der sluttes af med en aftenvandring i området, der blev fredet i 1997.

100 kr.

Læs mere

Forårets komme i Nationalpark Skjoldungernes land: Forårets komme i skjoldungernes Land for lystfiskerne

27. april 2021 kl. 19:15 til 21:00 - Mødesalen, Sekretariatet for Nationalpark Skjoldungernes Land

Gordon P. Henriksen fortæller om sine yndlingspladser i Nationalparken, om fiskeriet året rundt, men også om naturkontakt, reduktion af stress og bæredygtige måltider. Han viser sin nye bog "Et liv i fisk" og inviterer til "Fang din første fisk".

100 kr.

Læs mere

Sct. Hans områdets historie, natur og fremtid: Sct. Hans området: Roskilde kommunes visioner for Sct. Hans områdets fremtid

28. april 2021 kl. 19:15 til 21:00 - Festsalen, Kurhuset, Sankt Hans

Roskilde Kommune har vedtaget en helhedsplan for Sct. Hans Vest i takt med at en del psykiatrifunktioner flytter ud. Der bliver både nye boligområder og erhverv. De værdifulde naturmæssige og rekreative funktioner søges bevaret.

100 kr.

Læs mere

Forårets komme i nationalpark Skjoldungernes Land: Forårets komme i Skjoldungernes Land for ornitologerne

4. maj 2021 kl. 19:15 til 21:00 - Mødesalen, Sekretariatet for Nationalpark Skjoldungernes Land

Foråret er højdepunktet, når trækfuglene vender tilbage. Hvis man lytter efter sangfuglenes stemmer, kan man følge udviklingen uge for uge. Alt det taler vi om, før vi d. 7 juni inviterer på ekskursion til Bognæs-halvøen.

100 kr.

Læs mere

Martin A. Hansen og digterens natur- og landskabsforståelse

8. maj 2021 kl. 10:00 til 16:00 - Kulturhuset, Domus Felix

Landskabet var udgangspunktet for digteren Martin A. Hansens beskæftigelse med historien på Lejre-egnen, hvor det bl.a. har givet sig udslag i sporene i 'Gudernes Stræde'. På ekskursionen bliver disse spor yderligere belyst.

175 kr.

Læs mere

Forårets komme i Skjoldungernes Land for jægerne

11. maj 2021 kl. 19:15 til 21:00 - Mødesalen, Sekretariatet for Nationalpark Skjoldungernes Land

Michael Donstrup fra Danmarks Jægerforbund fortæller om jagt i og omkring Nationalparken med vægt på strandjagten om vinteren. Fuglearterne og sikkerhedsudstyret demonstreres. Efterfølgende vil pramme og udstyr i havnen blive demonstreret.

100 kr.

Læs mere

Forårets komme i nationalpark Skjoldungernes Land: Forårets komme i Skjoldungernes Land for Danmarks Naturfredningsforening

18. maj 2021 kl. 19:15 til 21:00 - Mødesalen, Sekretariatet for Nationalpark Skjoldungernes Land

Bjørn vil fortælle om forårets komme for svampe, f.eks. morkler, udviklingen af stævningsskov og hvordan forårets tegn på kæmpebjørneklo letter bekæmpelsen - det hele vil blive demonstreret på en tur til Boserup skov d. 6. juni.

100 kr.

Læs mere

Vandrende diskussioner om skovenes fremtid

19. september 2021 til 17. oktober 2021 - Tre skove i tilknytning til Skjoldungernes Land

Gennem vandreture i tre forskellige skovtyper over tre søndage i september og oktober 2021, vil vi demonstrere de mange og meget forskellige udviklingstræk og funktioner i skovene i og omkring nationalpark Skjoldungernes Land.

260 kr.

Læs mere

Skovregulering i fortid og fremtid - produktionsskovenes fremtid

19. september 2021 kl. 13:00 til 16:30 - Mødesalen, Sekretariatet for Nationalpark Skjoldungernes Land

Den historiske udvikling af skovene fra før udskiftningen til den nære fremtid. Mange funktioner (multifunktionalitet) præger planlægningen af fremtidens skove. Hvilken vej går produktionsskovene?

160 kr.

Læs mere

Skovenes fremtid: Bistrupskovene - en alsidig naturperle

3. oktober 2021 kl. 13:00 til 15:00 - P-plads i skovbrynet efter Mortenstrupvej 37

En vandende diskussion med Skovfoged Hans Christian Jessen. Hvordan sikres naturværdierne i vores skove?

80 kr.

Læs mere

Skovenes fremtid: Bynær skovrejsning - en værdifuld nabo

17. oktober 2021 kl. 13:00 til 15:00 - P-plads ved Himmelev skov

De mange nye bynære skove, der rejses i disse år, har mange forskellige formål og muligheder i sig, som vil blive demonstreret i Himmelev skov. Også skovens historie vil blive gennemgået.

140 kr.

Læs mere

Om Folkeuniversitet Skjoldungernes Land


Kontaktoplysninger


Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
Ledreborg Allé 2A
4320 Lejre

Telefonnummer: +45 22756699
E-mail: brandt@ruc.dk