Hop til hovedindholdet

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Fuglenes ABC: Om fugletrækket, dets funktion , de forskellige trækformer, og hvordan de finder vej


Dato og tid

Onsdag d. 15. september 2021 kl. 19:15 til 21:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 15. september 2021 kl. 09:00

Sted

Foredragssalen, Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde Foredragssalen, Roskilde Bibliotek
Dronning Margrethes Vej 14
4000 Roskilde

Fuglenes ABC: Om fugletrækket, dets funktion , de forskellige trækformer, og hvordan de finder vej


Arrangementsbeskrivelse

 

Ved Bjarne Bo Jensen, Ornitolog

Foredragsrækken Fuglenes ABC består af tre foredrag samt en ekskursion, og tager udgangspunkt i fuglenes oprindelse, som i dag oftest regnes fra triastidens øgler der igennem dinosaurerne i løbet af kridttiden bliver til de moderne fugle vi kender i dag. Det er igennem juratiden, at nogle dinosaurlinjer udvikler de basale egenskaber der fører frem til de moderne fugles anatomi og fysiologi, der gør, at fuglene i dag er den mest succesfulde gruppe af landhvirveldyr med næsten 11.000 arter.

 

Nogle af de mest iøjnefaldende trækfugle er vågerne. Her en skrue hvepsevåger ved Stevns

Onsdag d. 15. september 19.15-21:
Foredrag B. 
Om fugletrækket, dets funktion, de forskellige trækformer, og hvordan de finder vej
Pris: 110 kr. 

Mange dyrearter foretager årlige vandringer, men for over 20% af alle fuglearter, er trækket en fast bestanddel af deres årlige livscyklus. I foredraget vil forskellige trækformer blive gennemgået, fra vejrfugle til langdistancetrækkere. Fugletrækket har fascineret mennesket igennem tiderne, og mange hypoteser er blevet fremsat. Kurset vil gennemgå, hvordan man, i de seneste ca. 30 år, med moderne teknikker efterhånden har fået et godt overblik over fugletrækkets funktion, og variationen i de forskellige arters trækadfærd, og deres evne til at navigere; hvordan finder de vej på deres tusinde kilometers flyveture. Nogle af præstationerne er virkeligt imponerende med årligt tilbagelagte afstande på op mod 100.000 km.

 

 

Om foredragsholderen Bjarne Bo Jensen:

Jeg begyndte min ornitologiske karriere før jeg begyndte i skolen, og har set på fugle siden da.

Efter at være gået på pension, har jeg beskæftiget mig fuldtids med ornitologi, undervist på aftenskole, holdt foredrag, ledet fugleture, og har fulgt med i den nyeste forskning.

Jeg har en hjemmeside, ”Fuglehåndbogen på Nettet”, som indeholder detaljeret information om fuglenes biologi, dels baseret på arter, men også i temaer, som. f.eks. fugletrækket, ynglebiologi og udviklingshistorie.

Jeg er biolog, Cand. scient. i eksperimentel biologi fra Odense Universitet (nu SDU).

Du kan i stedet tilmelde dig hele serien med tre foredrag og en ekskursion for 450 kr. Så kan du spare 100 kr. Se HER.

For nærmere oplysninger om serien, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk eller tlf. 227556699.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
Tlf: +45 22756699
brandt@ruc.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
Tlf: +45 22756699
brandt@ruc.dk